U2

U2 er Aabenraa Kommunes modtageklasse for unge , der er mellem 14 og 17 år, når de ankommer til Danmark.

Indhold

  Elever i U2 vil typisk være:

  • unge, hvis forældre flytter til Danmark fra andre EU-lande for at arbejde
  • unge, der ankommer som flygtninge enten med eller uden deres familie
  • unge, hvis ene forælder flytter til Danmark i forbindelse med ægteskab med en dansk statsborger

  I U2 indføres den unge i det danske sprog gennem en række fag. Undervisningen tjener både det formål at lære den unge dansk og at bygge videre på de kundskaber, den unge har med sig fra skolegangen i hjemlandet. Der er undervisning i dansk, matematik og engelsk samt en række andre fag, der skal give den unge fortrolighed med vigtige emner og temaer i dansk samfundsliv, kultur og uddannelsesverden.
  For elever, der har opnået tilstrækkelige sprogkundskaber og færdigheder i fagene, afholdes Folkeskolens Afgangsprøve.

  Visitation sker gennem Aabenraa Kommunes to-sprogsafdeling. To-sprogskonsulent Jette Jakobsen kan kontaktes på tlf. 7376 8108.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere, så kontakt Gitte Marie Schultz Iversen på tlf. 7376 8112.

  Adresse

  U2 har til huse på Dronning Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa.