Ledelsen af Ungeindsatsen

Ledelsen af Ungeindsatsen består af en tværgående chefgruppe og et dagligt lederforum.

Indhold

  Den tværgående chefgruppe:

  • Henrik Kærgaard, Jobcenterchef
  • Rasmus Andreassen, chef for Skole og Undervisning
  • Bjarne Ipsen, chef for Visitation og Understøttelse

  Dagligt lederforum: 

  • Anette Visby Andersen, kontorleder i Børn og Familie
  • Freddy Bucka Andresen, kontorleder i Børn og Familie
  • Thomas Kjærgaard, kontorleder i Jobcentret
  • Niels Christian Rasmussen, (Fungerende) leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Helle Dyhrberg Waje, teamleder i Visitation og Understøttelse

  Ungeindsatsen er forankret i Børne og Kultur-forvaltningen under direktør Chriss Mailandt-Poulsen.