Brobygning

Ideen med brobygning er, at den unge følger undervisningen på en ungdomsuddannelse for at få et billede af hverdagen og kravene og dermed blive mere sikker i sit valg efter 9. eller 10. klasse.

Indhold

    Alle ikke-uddannelsesparate elever og elever, der er erklæret uddannelsesparat, og som har behov for afklaring, har - efter aftale med deres skole - mulighed for at komme i brobygning i en eller to uger i 9. klasse.

    Skolens UU-vejleder informerer om brobygning.

    Yderligere oplysninger

    Hvis du vil vide mere, så kontakt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) på tlf. 7376 7540.