Akutklassen

Akutklassen er Aabenraa Kommunes akutberedskab - et afklarende skoletilbud til unge, der ikke længere trives i almenområdet.

Indhold

  Målgruppen er normaltbegavede unge på 7.-9.klassetrin, der står uden undervisningstilbud, fordi de:

  • er droppet ud af en efterskole og ikke kan profitere af at vende tilbage til folkeskolesystemet
  • ikke møder op gennem længere tid på deres skole
  • ikke trives i skolen pga. faglige, personlige eller sociale udfordringer

  Undervisningen i Akutklassen skal forebygge, at den unge forlader skolesystemet i utide. Der er mulighed for at gå til prøver i dansk, engelsk og matematik. 

  Visitering til Akutklassen sker gennem et visitationsudvalg med repræsentanter fra PPR, skoleforvaltningen og Ungdomsskolen. Det er skolelederen i det distrikt, som den unge hører til, der indstiller en ung til Akutklassen.

  Visitering sker gennem Børne og Kultur-forvaltningen. For yderligere oplysninger om visitation kan specialkonsulent Kim Pedersen kontaktes på tlf. 7376 7479.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere, så kontakt Gitte Marie Schultz Iversen på tlf. 2055 0252.

  Adresse

  Akutklassen har til huse på Dronning Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa.