Praktik og aktivering

Læs mere om praktik og aktivering her.

Indhold

  Målgruppen er unge mellem 15 og 17 år, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, og som kan profitere af et særligt virksomhedsrettet tilbud. Der lægges vægt på, at praktikken har uddannelsesfokus. Den unge skal være i stand til at være i (fuldtids-)praktik 4 dage om ugen. Fredagen er afsat til fælles aktiviteter, som kan medvirke til afklaring og personlig udvikling for den unge.
  Den unge får en arbejdsdusør. Der er mulighed for mentorstøtte i virksomheden.
  Visitation til virksomhedspraktik sker gennem UU - tlf. 7376 7540.

  Unge under 25 år, der har brug for erhvervsafklaring i form af praktisk erhvervsorientering, kan komme i UU-praktik. Den unge må ikke have gennemført en ungdoms- eller videregående uddannelse. Praktikken kan foregå i forskellige typer af virksomheder og vare op til 13 uger pr. løbende 12 måneder. Der udbetales ikke løn under praktikken.
  Visitation sker gennem UU - tlf. 7376 7540.

  Socialt belastede (børn og) unge, der har problemer med at begå sig i livet, kan visiteres til praktik jf. Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8 af sagsbehandleren i Børn og Familie (Ungeindsatsen). Visitation kræver, at der foreligger eller træffes afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50. Målet med praktikken er på sigt at opretholde kontakten til skolesystemet og støtte indtræden på arbejdsmarkedet. Praktikken er på max. 30 timer om ugen, og der udbetales en arbejdsdusør på 33 kr (2019) i timen før skat.

  Kontakt en Børn og Familie-medarbejder fra Ungeindsatsen for mere information - tlf. 7376 7676 (Aabenraa Kommunes hovednummer).

  Tilbud til modtagere af uddannelseshjælp
  Jobcentret kan henvise til en række forskellige aktiveringstilbud til unge over 18 år, der modtager uddannelseshjælp. Hvis den unge ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om den unge kan gå i gang med en uddannelse, eller om der er behov for en særlig indsats for at blive klar.

  Tilbud til ledige selvforsørgende
  Unge ledige selvforsørgende har ret til et tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, med mindre tilbuddet ikke kan antages at forbedre mulighederne for at få beskæftigelse.
  Det er Jobcenteret, der efter en konkret vurdering af den unges forudsætninger og arbejdsmarkedets behov beslutter, hvilket tilbud der skal gives, og hvor længe tilbuddet skal vare.

  Kontakt en Jobcentermedarbejder fra Ungeindsatsen for mere information - tlf. 7376 7676 (Aabenraa Kommunes hovednummer)