Gå til hovedindhold

Medarbejdere i Ungeindsatsen

Medarbejderne i Ungeindsatsen udgøres af medarbejdere fra følgende afdelinger i Aabenraa Kommune:

Indhold

  Ungdommens Uddannelsesvejledning: 

  UU vejleder om ungdomsuddannelser og alt, hvad der vedrører dette. UU samarbejder tæt med ungdomsuddannelserne. Alle unge fra 7. klasse til og med det 24. år har en UU-vejleder. 

  Kontakt:  tlf. 73767540 eller uu@aabenraa.dk 

  Børn og Familie: 

  Børn og Families medarbejdere i Ungeindsatsen beskæftiger sig med myndighedssagsbehandling med afsæt i Serviceloven.Målgruppen er unge mellem 15 og 18 år. For unge i efterværn er målgruppen op til 23 år. 

  Kontakt: 73767676 (Kommunens hovednummer. Spørg efter Børn og Familie) 

  Jobcenteret:

  Jobcentrets medarbejdere i Ungeindsatsen består af både sagsbehandlere og ungekonsulenter. Sagsbehandlerne arbejder med myndighedsopgaver for målgruppen 18-25 år.Ungekonsulenterne arbejder med støtte, rådgivning og motiverende dialog ift. individuelle unge.

  Kontakt: tlf. 73767676 eller jobcenter@aabenraa.dk (Kommunens hovednummer. Spørg efter Jobcenter)

  Visitation og Understøttelse: 

  Visitation & Understøttelse varetager opgaver i forbindelse med ansøgninger om en række former for hjælp i henhold til sundhedsloven og serviceloven.

  Kontakt: tlf. 73767676 (Kommunens hovednummer. Spørg efter Visitation og Understøttelse)