Slusen

Slusen udgør et alternativt undervisningstilbud til unge 13-17-årige med vidtgående sociale og trivselsmæssige vanskeligheder. Det drejer sig om unge, for hvem der er iværksat eller planlagt foranstaltninger i henhold til Serviceloven.

Slusen skal forberede de unge til at komme videre i uddannelsessystemet. Undervisningens mål er at sikre den unges alsidige faglige og sociale udvikling og at kvalificere den unge til at aflægge folkeskolens afgangsprøve i et eller flere fag.

Visitation sker gennem skolevisitationsudvalget.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, så kontakt Michael Krongaard Hansen på tlf. 7376 8943.

Adresse

Slusen har adresse på Lille Kolstrup 12, 6200 Aabenraa.

 

 

Sidst opdateret 03.06.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungeindsatsen i Aabenraa Kommune Dronning Margrethes Vej 13 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 (Kommunens hovednummer) acha@aabenraa.dk (webmaster)