Produktionsskole

Fra 1. august 2019 bliver produktionsskolen Meritten en del af FGU (Forberedende grunduddannelse).

 

Produktionsskolen henvender sig til unge mellem 16 og 25 år uden ungdomsuddannelse, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan, eller som har afbrudt en uddannelse.
Den unge skal målgruppevurderes af UU inden start.

Produktionsskolen tilbyder en ikke-kompetencegivende uddannelse, der er baseret på praktisk værkstedsarbejde. Der lægges vægt på løbende vejledning i forhold til fremtidsmuligheder og afklaring af sociale forhold.

Produktionsskoleforløbet kan normalt vare op til et år, men der er mulighed for forlængelse, hvis det har et uddannelsesmæssigt formål.

I Aabenraa Kommune hedder produktionsskolen Meritten. Meritten har adresse på Østergade 58, 6230 Rødekro.

 

Læs mere

Læs mere på Merittens hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 04.06.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungeindsatsen i Aabenraa Kommune Dronning Margrethes Vej 13 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 (Kommunens hovednummer) acha@aabenraa.dk (webmaster)