Brobygning

Ideen med brobygning er, at den unge følger undervisningen på en ungdomsuddannelse for at få et billede af hverdagen og kravene og dermed blive mere sikker i sit valg efter 9. eller 10. klasse. Alle ikke-uddannelsesparate elever og elever, der er erklæret uddannelsesparat, og som har behov for afklaring, har - efter aftale med deres skole - mulighed for at komme i brobygning i en eller to uger i 9. klasse.

Skolens UU-vejleder informerer om brobygning.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, så kontakt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) på tlf. 7376 7540.

 

 

 

Sidst opdateret 20.06.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?