PPR

PPR arbejder med unge op til 18. år. Målgruppen er:

  • unge med særlige undervisningsmæssige behov
  • unge med psykiske problemstillinger

PPR kan medvirke ved kortlægning af den unges indlæringsmæssige forudsætninger og vurdere behovet for særlig tilrettelagt undervisning eller specialundervisning.
For unge med psykiske problemer kan PPR medvirke ved kortlægningen og vurderingen af problemerne. I forlængelse heraf giver PPR rådgivning om, hvorledes problemerne bedst kan løses, og henviser eventuelt til andre instanser.
PPRs undersøgelser og rådgivning foregår i tæt samarbejde med den unge, forældrene og den pågældende institution.

Kontakt
Kontakt til PPR kan ske gennem indstillingsskema fra den pågældende institution eller gennem direkte henvendelse til PPR fra den unge/den unges forældre.
PPR- tlf.: 7376 7237

Yderligere oplysninger

Læs mere om PPR her

 

 

 

Sidst opdateret 23.05.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungeindsatsen Kallemosen 20 6200 Aabenraa acha@aabenraa.dk