Uddannelsesråd Aabenraa

Uddannelsesråd Aabenraa blev etableret i 2009, samtidig med oprettelsen af kommunens Ungeindsats og til understøttelse af denne.

Byrådet vedtog i april 2014 et nyt kommissorium for Uddannelsesrådet.

Formålet med Uddannelsesråd Aabenraa er at skabe et forum for drøftelse af uddannelsesmæssige udfordringer, problemstillinger og muligheder i Aabenraa Kommune. Uddannelsesrådets arbejde skal udmøntes i konkrete initiativer og samarbejde, og rådet er samarbejds- og sparringspartner for Aabenraa Kommune i forbindelse med udvikling og implementering af nye initiativer og indsatser på uddannelsesområdet.

De faste medlemmer af Uddannelsesrådet er:

 • En ledelsesrepræsentant fra henholdsvis:
  • Social- og Sundhedsskolen Syd
  • EUC Syd
  • IBC Aabenraa
  • Aabenraa Gymnasium
  • Deutsches Gymnasium
  • VUC Syd
  • Gråsten Landbrugsskole
  • UC Syd
  • Produktionsskolen Meritten
 • To repræsentanter for arbejdsmarkedets parter
 • Borgmesteren og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Direktøren for Børn og Skole
 • Afdelingschefen for Børn og Familie
 • Afdelingschefen for Skole og Undervisning
 • Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Jobcenterchefen

 

 

Sidst opdateret 22.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungeindsatsen Kallemosen 20 6200 Aabenraa acha@aabenraa.dk