Ledelsen af Ungeindsatsen

Ledelsen af Ungeindsatsen består af en tværgående chefgruppe og et dagligt lederforum.

Den tværgående chefgruppe:

  • Iben Hansen, chef for Børn og Familie (koordinerende chef for Ungeindsatsen)
  • Henrik Kærgaard, Jobcenterchef
  • Rasmus Andreassen, chef for Skole og Undervisning
  • Bjarne Ipsen, chef for Visitation og Rehabilitering

Dagligt lederforum: 

  • Maria Bonde Løkkegaard, konstitueret kontorleder i Børn og Familie
  • Thomas Kjærgaard, kontorleder i Jobcentret
  • Christina Arvad Brill, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Freddy Bucka Andresen, teamleder i Visitation og Rehabilitering

Ungeindsatsen er forankret i Børn og Skole-forvaltningen under direktør Chriss Mailandt-Poulsen.