Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Jf. § 1 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år og §§ 29-32 i bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne hos kommunens 9. og 10.-klasseelever.

Se måltal for 2020 her.

Sidst opdateret 15.05.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?