Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Jf. § 1 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år og §§ 29-32 i bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne hos kommunens 9. og 10.-klasseelever.

Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune besluttede den 9. marts 2021 følgende måltal for 2021:

  • Erhvervsuddannelser: 26%
  • Gymnasiale uddannelser: 64,4%
  • Øvrige: 9,6%

Se tal for søgning til ungdomsuddannelserne 2018-2020.