Praktik og aktivering

Virksomhedspraktik (VP)
Målgruppen er unge mellem 15 og 17 år, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, og som kan profitere af et særligt virksomhedsrettet tilbud. Der lægges vægt på, at praktikken har uddannelsesfokus. Den unge skal være i stand til at være i (fuldtids-)praktik 4 dage om ugen. Fredagen er afsat til fælles aktiviteter, som kan medvirke til afklaring og personlig udvikling for den unge.
Den unge får en arbejdsdusør svarende til skoleydelsen for elever på produktionsskoler. Der er mulighed for mentorstøtte i virksomheden.
Visitation til virksomhedspraktik sker gennem Ungeindsatsen (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

UU-praktik
Unge under 25 år, der har brug for erhvervsafklaring, og som ikke har gennemført en ungdoms-eller videregående uddannelse, kan komme i UU-praktik. Praktikken kan foregå i forskellige typer af virksomheder og vare op til 13 uger pr. løbende 12 måneder. Der udbetales ikke løn under praktikken.
Visitation sker gennem Ungeindsatsen (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Praktiktilbud gennem Børn og Familie
Socialt belastede (børn og) unge, der har problemer med at begå sig i livet, kan visiteres til praktik af sagsbehandleren i Børn og Familie (Ungeindsatsen). Målet med praktikken er på sigt at opretholde kontakten til skolesystemet og støtte indtræden på arbejdsmarkedet. Praktikken er på max. 30 timer om ugen, og der udbetales en arbejdsdusør på 32 kr (2018) i timen før skat.

Aktiveringstilbud gennem Jobcentret
Jobcentret kan henvise til en række forskellige aktiveringstilbud. Målgruppen er unge kontanthjælpsmodtagere og unge over 18 år, som er uden job, men ikke opfylder betingelserne for offentlig ydelse, og som har behov for et beskæftigelsesfremmende tilbud.
Kontakt Jobbutikken i Jobcentret for mere information - tlf. 7376 7676 (Aabenraa Kommunes hovednummer).

 

Yderligere oplysninger

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), tlf. 7376 7540

Børn og Familie, tlf. 7376 7676 (Aabenraa Kommunes hovednummer)

 

 

 

Sidst opdateret 22.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungeindsatsen Kallemosen 20 6200 Aabenraa acha@aabenraa.dk